Đầu chụp hút bụi

400.000

Đầu chụp hút bụi là một bộ phận của máy hút bụi 2 túi vải, được sử dụng trong quá trình cắt khắc của máy CNC.

Danh mục: