Gối đỡ Vitme BK-BF

700.000

Gỗi đỡ Vitme BK-BF dùng để đỡ 2 đầu trục xoắn dẫn động Vitme BI trên máy CNC.

Danh mục: