Máy cắt Laser Fiber

650.000.000

Máy cắt Laser Fiber chất lượng cao có khổ cắt 1m5 x 3m. Công suất 500W / 750W / 1000W