Máy CNC khắc đá

136.000.000 126.000.000

Máy CNC khắc đá 9015-2 mũi, có hành trình làm việc là 90cm x 1m5.