Máy điêu khắc đá

150.000.000 140.000.000

Máy điêu khắc đá 3Wind 1212 là dòng máy CNC khắc đá chất lượng cao tại Đông Phương.