Máy CNC đục khắc đá

170.000.000 160.000.000

Máy CNC đục khắc đá 1 mũi giá rẻ, có hành trình làm việc 1m3 x 2m5.