Máy khắc tượng gỗ vi tính

310.000.000 300.000.000

Máy khắc tượng gỗ vi tính 4 mũi đang là sự chọn lựa của nhiều hộ gia đình sản xuất đồ gỗ tại Việt Nam.