Dao khắc tượng

55.000

Dao khắc tượng là loại dao chuyên dùng để khắc tượng cho máy CNC 4 trục.

Danh mục: