Xích nhựa luồn dây cáp điện

250.000

Xích nhựa luồn dây cáp điện là bộ phận bảo vệ dây cáp điện trong máy CNC.

Danh mục: