Máy khắc tượng CNC

420.000.000 380.000.000

Máy khắc tượng CNC 10 đầu, máy có thể đục được tượng đường kính tối đa 50cm.