Máy khắc đá vi tính

126.000.000 116.000.000

Máy khắc đá vi tính 9015-1 đầu giá rẻ chuyên dùng để khắc đá, khuôn mẫu, đồng, nhôm, khắc bia mộ đá, con dấu…