Máy đục tượng đá CNC

390.000.000 380.000.000

Máy đục tượng đá CNC là dòng máy CNC khắc đá 4D, chuyên dùng khắc tượng đá, trụ cầu thang bằng đá…