Máy điêu khắc gỗ vi tính

200.000.000 170.000.000

Máy điêu khắc gỗ vi tính 2225-6 đầu có thể đáp ứng được nhu cầu gia công sản phẩm có kích thước lớn, được ứng dụng rộng rãi tại các cơ sở làm gỗ nội thất.

Danh mục: