Dao xoắn 2me

20.000

Dao xoắn 2me chuyên dùng để cắt CNC trên nhiều vật liệu.

Danh mục: