Dao khắc đá CNC

120.000

Dao khắc đá CNC không gắn hợp kim là loại dao chuyên dùng cho máy CNC điêu khắc đá.

Danh mục: