Vòng bi Spindle

100.000

Vòng bi spindle là là vòng bi được sử dụng trong củ đục vi tính spindle của máy CNC.

Danh mục: