Trượt tròn LM

35.000

Trượt tròn LM được sử dụng trong nhiều loại máy móc công nghiệp, điển hình là máy CNC.

Danh mục: