Ray trượt vuông TBI

1.100.000

Ray trượt vuông TBI là thanh ray dẫn hướng dùng trong máy CNC.

Danh mục: