Ống phóng Laser

3.500.000

Ống phóng laser còn gọi là bóng Laser CO2, được sử dụng trong máy cắt khắc laser.