Máy Scan 3D

150.000.000

Máy Scan 3D ứng dụng trong rất nhiều ngành nhưng chủ yếu là scan khuôn mẫu, mẫu vật…