Máy mài mũi khoan

6.000.000

Máy mài mũi khoan GD-13 là loại máy mài mini, chuyên dùng mài mũi khoan xoắn.