Hybrid Servo 86HBM80-01-1000 và Driver HBS758

5.000.000

Hybrid Servo 86HBM80-01-1000 và Driver HBS758 là loại động cơ sử dụng nhiều trong nhiều loại máy móc công nghiệp tự động hóa như máy cắt khắc CNC.

Danh mục: