Gối đỡ ray tròn SK

75.000

Gối đỡ ray trượt tròn SK được sử dụng chủ yếu trong các loại máy móc tự động hóa như máy CNC.

Danh mục: