Giắc điện Spindle

90.000

Giắc điện Spindle được dùng để nối động cơ spindle với nguồn điện.

Danh mục: