Động cơ bước Step Motor

600.000

Động cơ bước step motor là loại động cơ được sử dụng trong máy CNC, máy laser.

Danh mục: