Đá mài mũi đục

300.000

Đá mài mũi đục CNC là sản phẩm chuyên dùng cho máy mài mũi dao khắc CNC, máy đục vi tính.

Danh mục: