Bộ nguồn Laser CO2

3.000.000

Bộ nguồn laser CO2 được dùng trong máy cắt khắc Laser.