Biến áp xuyến

1.400.000

Biến áp xuyến được sử dụng trong nhiều loại máy móc hiện đại, như máy CNC, máy laser…

Danh mục: