Bảng mạch điều khiển máy Laser

2.000.000

Bảng mạch điều khiển máy laser CO2 6C6879-LASER-M1, giúp điều khiển máy laser CO2 gia công theo lệch của máy tính.