AC Hybrid servo 863H – Driver HBS2206

8.000.000

Động cơ AC SERVO 863HBM80H-1000 và Driver servo HBS2206 + Cáp tín hiệu Encoder cable GBM12M0

Danh mục: